Účtovníctvo

Pre malé a stredné firmy spracovávame podvojné a jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu a súvisiace agendy. Jedná sa o vedenie štandardného účtovníctva podľa platných noriem. Ponúkame komplexné služby v oblasti účtovníctva vrátane zastupovania pri rokovaní s úradmi.

Prečo účtovníctvo
od nás ?

Vyberte si typ služby
podľa vašich požiadaviek

Vyberte si typ služby
podľa vašich požiadaviek

Vyberte si
typ služby
podľa vašich požiadaviek

Vyberte si typ služby
podľa vašich požiadaviek

Podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Neviete aký typ účtovníctva je pre vás optimálny ?

Napíšte nám

Pomôžte nám zrýchliť proces s vyplnením údajov o vašej firme online. Navrhneme ponuku priamo pre vás a budeme vás kontaktovať

Neviete aký typ účtovníctva je pre vás optimálny ?

Poznáte rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom ?

Odpoveď na otázku, či musíte viesť nejakú formu účtovníctva či evidencie, je teda jednoduchá – áno, musíte. Niektorým podnikateľom legislatíva umožňuje vybrať si spôsob vedenia účtovníctva, iným nie. Aké sú  teda možnosti a čo ktoré z nich obnáša?

Začínajúci podnikatelia sa často pýtajú, aký typ účtovníctva je potrebné viesť, aký je rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom  a či si môžu vybrať. Účtovníctvo je „povinná jazda“ pri každom podnikaní. Povinnosť viesť určitý typ účtovníctva vo firme upravuje Obchodný zákonník a následne zákon o účtovníctve.

Kto je povinný viesť jednoduché účtovníctvo ?

Pre nich je účtovanie v jednoduchom účtovníctve ideálnou voľbou, nakoľko je menej náročné.

V jednoduchom účtovníctve vedieme evidenciu o:

Kto je povinný viesť podvojné účtovníctvo ?

Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú zo zákona v sústave podvojného účtovníctva bez možnosti voľby. V takom prípade je dobrou voľbou skúsený účtovník,

V podvojnom účtovníctve účtujeme o nákladoch a výnosoch. To znamená, že do účtovníctva nám vstupujú náklady a výnosy, nie pri reálnej úhrade, ako v jednoduchom účtovníctve, ale ako náklady a výnosy už pri vystavení a zaúčtovaní dokladu alebo faktúry. Podvojné účtovníctvo je účtovanie o hospodárení podniku, ktoré zahŕňa aj evidenciu majetku. Účtuje sa na dvoch stranách: MD (má dať), D (dal).